Hej! Jag heter Otis.

Jag är en vandrande sötvattenfisk, och jag försöker simma till min flickvän Sophie. Vi vill verkligen göra barn innan vår art dör ut helt. Problemet är att det (bokstavligt talat) finns hinder på vägen. Rulla ner för att hjälpa mig!

#SaveOtisandSophie

ATT SE TILL ATT FISKAR SOM OTIS OCH SOPHIE KAN TRÄFFAS FÖR ATT PARA SIG ÄR NÖDVÄNDIGT OM POPULATIONERNA AV VANDRANDE FISKARTER SKA KUNNA ÅTERHÄMTA SIG

Om vi vill rädda dem och hela deras art behöver vi din hjälp för att riva den största barriären av alla: den som står mellan oss och EU:s uppmärksamhet. EU:s nya naturrestaureringslag diskuteras för närvarande i Europaparlamentet. Vi uppmanar parlamentsledamöterna att ställa sig bakom ett ambitiöst mål för att återställa fritt flödande vattendrag. Skicka en tweet till din lokala Europaparlamentsledamot och se till att de börjar tala om fiskarnas möjlighet att föröka sig!