Contextul politicii UE

În Europa, există numeroase baraje vechi, abandonate și nefolosite, care îngustează râurile și provoacă pagube asupra biodiversității apelor dulci. În prezent, majoritatea râurilor europene nu mai au debit liber, iar peștii migratori de apă dulce, cum ar fi anghilele, sturionii și somonii, sunt pe cale de dispariție, deoarece nu pot ajunge la locurile de reproducere. În ultimii 50 de ani, am pierdut deja 93 % din peștii migratori - cea mai mare rată de pierdere din lume. (sursa: Fundația Mondială pentru Migrația Peștilor, Indicele Planetei Vii (IPV) pentru peștii migratori, 2020). 

La 22 iunie 2022, Comisia Europeană a prezentat propunerea sa pentru noul regulament privind restaurarea naturii. Aceasta conține noi obligații pentru statele membre de a elimina barierele redundante care blochează râurile și de a reface câmpiile inundabile, dar fără obiective cu termene precise. 

Solicităm Parlamentului European și Consiliului UE să consolideze propunerea de regulament privind restaurarea naturii: 

  • Statele membre ar trebui să fie obligate să restabilească 15 % din lungimea râurilor (178 000 km în UE) în râuri cu debit liber până în 2030, prin eliminarea barierelor și refacerea câmpiilor inundabile aferente. 

  • Instituțiile europene ar trebui să fie obligate să extindă sprijinul financiar al UE disponibil pentru refacerea râurilor curgătoare. 

Citiți mai multe despre principalele solicitări politice ale coaliției „Living Rivers Europe”..