Kontekst polityki UE

Na europejskich rzekach wciąż piętrzy się wiele starych, porzuconych i nieużywanych zapór, które ograniczają ich bieg i działają w niszczycielski sposób na różnorodność biologiczną europejskich słodkich wód. Obecnie większość europejskich rzek jest uregulowana, a wędrowne ryby słodkowodne takie jak węgorze, jesiotry czy łososie wymierają, ponieważ nie są w stanie dotrzeć do swoich tarlisk, czyli miejsc rozrodu. W ciągu ostatnich 50 lat straciliśmy już 93 % wszystkich wędrownych ryb słodkowodnych – Europa zajmuje pod tym względem niechlubne pierwsze miejsce na świecie. (Żródło: World Fish Migration Foundation, sprawozdanie The Living Planet Index (LPI) for Migratory Fish, 2020). 

22 czerwca 2022 roku Komisja Europejska przedstawiła propozycję nowego rozporządzenia w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych, które nałoży na państwa członkowskie Wspólnoty nowe zobowiązania w zakresie usuwania zbędnych barier blokujących przepływ rzek oraz odtwarzania terenów zalewowych. Nowe przepisy nie określają jednak horyzontu czasowego realizacji tych założeń. 

Apelujemy do Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o zaostrzenie proponowanych przepisów rozporządzenia w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych. 

  • Uważamy, że państwa członkowskie powinny być zobowiązane do renaturyzacji 15 % długości rzek – 178 000 kilometrów w całej Unii Europejskiej – poprzez usunięcie zapór oraz odtworzenie związanych z nimi terenów zalewowych do 2030 roku. 

  • Instytucje europejskie powinny zostać zobowiązane do rozszerzenia unijnego wsparcia finansowego przeznaczonego na renaturyzację rzek i przywracanie ich naturalnego biegu.

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi postulatami koalicji Living Rivers Europe.