Achtergrondinformatie EU-beleid

Er bevinden zich heel wat oude, verwaarloosde of in onbruik geraakte dammen in Europa. Ze versperren rivieren en richten schade aan de biodiversiteit in zoetwater aan. Vandaag zijn de meeste Europese rivieren niet langer vrijstromend en trekvissen in zoetwater zoals paling, steur en zalm zijn met uitsterven bedreigd omdat ze hun broedplaatsen niet meer kunnen bereiken. De afgelopen 50 jaar is zowat 93% van onze trekvis verdwenen, het hoogste verliespercentage ter wereld. (Bron: World Fish Migration Foundation, The Living Planet Index (LPI) for migratory Fish, 2020). 

Op 22 juni 2022 presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor de nieuwe Verordening betreffende natuurherstel. Ze legt lidstaten nieuwe verplichtingen op om overbodige barrières die rivieren blokkeren, te verwijderen en overstromingsvlakten te herstellen, maar formuleert geen tijdsgebonden doelstellingen. 

We roepen het Europees Parlement en de Raad van de EU op een ambitieuzer voorstel voor de Verordening Natuurbehoud voor te leggen. 

  • De lidstaten moeten verplicht worden om 15% van de lengte van de rivieren (178.000 km in de EU) opnieuw vrij te laten stromen tegen 2030 door barrières te verwijderen en de overstromingsvlakten te herstellen. 

  • De Europese instellingen zouden verplicht moeten worden om meer financiële steun te verlenen om rivieren opnieuw vrij te laten stromen. 

Meer lezen over de belangrijkste beleidstaken van de coalitie ‘Living Rivers Europe’.