Taustaa EU:n toimintapolitiikalle

Euroopassa on paljon vanhoja, hylättyjä ja käytöstä poistettuja patoja, jotka rajoittavat jokien virtausta ja aiheuttavat vahinkoa makean veden biodiversiteetille. Tätä nykyä useimmat Euroopan joet eivät enää virtaa vapaasti, ja makeanveden vaelluskalat, kuten ankeriaat, sammet ja lohet, uhkaavat kuolla sukupuuttoon, koska ne eivät enää pääse lisääntymisalueilleen. Olemme jo menettäneet 93 prosenttia vaelluskaloista viimeisten 50 vuoden aikana – suurin häviämisnopeus maailmassa. (Lähde: World Fish Migration Foundation, The Living Planet Index (LPI) for migratory Fish, 2020). 

Euroopan komissio esitteli 22. kesäkuuta 2022 ehdotuksensa luonnon ennallistamista koskevaksi asetukseksi. Siihen sisältyy uusia velvoitteita jäsenvaltioille: niiden on esimerkiksi poistettava jokia tukkivia turhia esteitä ja ennallistettava tulvatasanteita, mutta aikasidonnaisia tavoitteita ei ole asetettu. 

Kehotamme Euroopan parlamenttia ja Euroopan unionin neuvostoa tiukentamaan luonnon ennallistamista koskevaa asetusehdotusta: 

  • jäsenvaltioita olisi vaadittava ennallistamaan 15 prosenttia jokien pituudesta (178 000 km koko EU:ssa) vapaana virtaaviksi joiksi vuoteen 2030 mennessä poistamalla esteitä ja ennallistamalla tulvatasanteita. 

  • Euroopan unionin toimielimiä olisi vaadittava lisäämään EU:n taloudellista tukea, jota on saatavana jokien ennallistamiseen vapaana virtaaviksi joiksi. 

Lue lisää Living Rivers Europe -yhteenliittymän keskeisistä toimintapoliittisista tehtävistä.