Контекст на политиката на ЕС

Много от язовирите в Европа са стари, изоставени и неизползвани, стесняващи реки и всяващи смут в сладководното биологично разнообразие. Днес повечето европейски реки не са свободно течащи и сладководните мигриращи риби, като например змиорка, есетра и сьомга, изчезват, тъй като не могат да достигнат териториите, където се размножават. През последните 50 години вече загубихме 93 % от мигриращите риби – най-високият процент загуба в света. (източник: World Fish Migration Foundation, The Living Planet Index (LPI) for migratory Fish, 2020). 

На 22 юни 2022 година Европейската комисия представи своето предложение за нов регламент относно възстановяването на природата. Той касае нови задължения на държавите членки да отстраняват ненужните заграждения, препречващи реките, и да възстановят заливните зони без цели с конкретни срокове. 

Призоваваме Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз да подсилят предложения регламент за възстановяване на природата: 

  • нека държавите членки бъдат задължени да възстановят 15 % от дължините на реките (178 000 км в цяла Европа) и да ги превърнат отново в свободно течащи реки до 2030 година посредством премахване на заграждения и възстановяване на съответните заливни зони. 

  • Следва да се изисква от европейските институции да разширят финансовата подкрепа от ЕС, налична за възстановяване на свободно течащите реки.

Прочетете повече за основните искания към политиката на коалиция Living Rivers Europe.